Selama masih ada kemasan lama. produk dengan kemasan yang lama akan dijual dengan diskon harga lama, hingga seluruh kemasan yang lama habis.
dari telah membeli
sekitar lalu